首页 福莱特玻璃(hk06865)-基本信息

福莱特玻璃(hk06865)-基本信息

日报更新时间:

周报更新时间:05-08 17:15

行情信息

今开价:17.8

最高价:18.18

成交量:8573000.0

昨收价:18.28

最低价:17.2

最新价:18.02

行情图标
概要信息

中文名称:福莱特玻璃


英文名称:Flat Glass


简介:福莱特玻璃集团股份有限公司成立于1998年,主要从事设计、开发、生产及销售光伏玻璃,是全球及中国最大的光伏玻璃生产商及中国最大的光伏玻璃原片生产商之一(根据Frost & Sullivan报告),主要向中国、日本、新加坡、韩国、台湾、德国及美国等国家及地区的客户销售玻璃产品


网址:http://www.flatgroup.com.cn


电话:0573-82793013


最新量化综合结论
百科信息
 • 公司介绍
 • 持有人权益
 • 蜗轮

公司资料 公司回顾 公司展望
证劵代码 06865
公司名称(中文) 福莱特玻璃集团股份有限公司
公司名称(英文) Flat Glass Group Co., Ltd.
公司业务 福莱特玻璃集团股份有限公司是一家主要从事玻璃产品制造及销售业务的中国公司。该公司通过五大分部运营。光伏玻璃分部生产及销售超白光伏玻璃及背板玻璃等。家居玻璃分部生产及销售夹层玻璃、烤漆玻璃、环保镜、钢化玻璃及彩釉玻璃。工程玻璃分部生产及销售工程玻璃。浮法玻璃分部生产及销售浮法玻璃。采矿产品分部从事石英矿石的开采、加工及精炼业务。其拥有安徽省滁州市灵山-木屐山矿区石英岩矿山的采矿权。
所属行业 工业工程
港股股份数目 450000000(股)
主席 阮洪良
主要持股人 香港中央结算(代理人)有限公司
董事 阮洪良(执行董事) 阮洪良(主席) 姜瑾华(曾用名姜瑾娥)(副主席) 姜瑾华(曾用名姜瑾娥)(执行董事) 魏叶忠(执行董事) 沈其甫(执行董事) 吴其鸿(独立非执行董事) 崔晓钟(独立非执行董事) 华富兰(独立非执行董事)
公司秘书 阮泽云(曾用名阮晓)
注册办事处 中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号
公司总部 香港九龙观塘骏业街62号京贸中心2楼C室
股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司
核数师 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
主要往来银行 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行,中国银行股份有限公司嘉兴分行,中信银行股份有限公司嘉兴分行,花旗银行香港分行,中国银行(香港)有限公司,花旗银行(中国)有限公司上海分行
法律顾问 陆继锵律师事务所与摩根路易斯律师事务所联营
公司网址 www.flatgroup.com.cn
电邮地址 flat@flatgroup.com.cn
电话号码 0573-82793999
传真号码 0573-82793015
于报告期,本集团扩大及优化其中国及海外运营。下列为本集团(福莱特玻璃集团股份有限公司「本公司」,连同其附属公司称为「本集团」)截至二零一九年六月三十日的最新业务发展。 中国安徽省的国内扩张 就本集团在中国安徽省建立年产900,000吨光伏(「光伏」)玻璃生产基地事宜,相关工作开展顺利,第一座和第二座日熔化量1,000吨的光伏玻璃熔窑已分别于二零一七年底及二零一八年上半年成功点火并陆续投入运营,第三座日熔化量1,000吨的光伏玻璃熔窑已于二零一九年上半年点火并投入运营。因此,本集团在安徽省的第一批扩张,即本集团的第一个安徽生产基地(「第一个安徽生产基地」)已经建设完成。 截至本报告之日,本集团的第一个安徽生产基地新增的光伏玻璃已全部正常销售。因下游客户对本集团产品的需求仍超出本集团现有产能(包含本集团第一个安徽生产基地的新产能),公司拟在中国安徽省滁州市凤阳县凤宁现代产业园建设一个新的光伏玻璃生产基地,投资新增建设年产75万吨光伏组件盖板玻璃项目,这个新的光伏玻璃生产基地将成为本集团的第二个安徽生产基地。此项目包含2条熔窑日熔化能力为1,200吨的原片生产线及配套加工生产线,预计于2021年陆续投产。正如本公司于二零一九年五月九日的通函所披露,本公司拟发行可转换债券,其募集资金将用于此次扩张。详情请见上文所述通函。 现有熔窑冷修改造 为进一步增加生产效率,本集团已对嘉兴生产基地的两座旧的日熔化量300吨的光伏玻璃熔窑开展冷修改造工程,预计二零一九年下半年完成冷修任务。 越南海防的海外扩张 就建设越南海防光伏玻璃生产基地事宜,本集团已(i)完成地基平整工作;(ii)向供货商预定关键生产设施。预计越南海防光伏玻璃生产基地两座日熔化量1,000吨的光伏玻璃熔窑将于2020年点火并投入运营。 本集团主要从事生产和销售各种玻璃产品,包括光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃。本集团的主要生产设施位于中国浙江省嘉兴市及安徽省滁州市。本集团主要向中国、新加坡、韩国、日本、马来西亚、印度、越南、墨西哥等国的客户销售玻璃产品。 中国光伏行业进入调整期 在报告期内我国部分地区已经初步具备了平价上网的条件,为发挥市场在资源配置中的决定性作用,进一步通过市场化手段促进技术进步和成本下降,2019年5月30日,国家能源局发佈了《2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(以下简称《通知》),《通知》对2019年度风电、光伏发电项目建设提出四项总体要求。一是积极推进平价上网项目建设,在组织开展工作的时间顺序上,先开展一批平价上网项目建设,再开展需国家补贴项目的竞争配置工作。二是严格规范补贴项目竞争配置,需要国家补贴的项目均必须经过严格规范的竞争配置方式选择,而且上网电价是重要竞争条件,优先建设补贴强度低、退坡力度大的项目。三是全面落实电力送出和消纳条件,新增建设项目必须以电网具备消纳能力为前提,避免出现新的弃风弃光问题,在同等条件下对平价上网项目优先保障电力送出和消纳条件。四是优化投资建设营商环境,要求省级能源主管部门对申请项目的土地使用等非技术成本降低的落实情况进行核实,并要求派出能源监管机构加强对有关事项的监督。随着国家能源局发佈的相关新通知落地推行,2019年中国光伏行业进入了关键的调整期,进入了市场机制决定资源配置的新阶段。 根据《国家能源局综合司关于公布2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果的通知》竞价项目只是2019年装机的一部分,加上此前已安排的结转的户用光伏项目、光伏扶贫项目、平价示范项目、领跑基地项目、特高压配套外送等项目,预计年内可建成并网的装机容量在35GW-45GW左右。根据中国光伏行业协会的数据,2019年上半年我国光伏新增装机不足12GW,这意味着下半年将陆续并网23GW-33GW,因此,下半年国内市场可能会呈现爆发式增长。 海外市场持续多元化发展 由于光伏发电成本快速下降,2019年海外市场全面增长,欧盟市场快速复甦,北美市场的需求在去年的基础上大幅度反弹,东南亚、拉美、中东等国家和地区的发展势头非常迅猛。比如,乌克兰2019年上半年装机1.25GW,达到去年全年新增装机量的90%,因此,预计乌克兰2019年的新增装机量将大幅高于2018年;在其它市场,例如东南亚,越南截至2019年6月累计光伏装机达到4.3GW,成为我国2019年上半年主要的出口市场。由此看来,光伏市场正由传统市场推动发展到新光伏市场驱动发展迈进。
由于受到中国531 政策的影响,国内光伏产业链加速降价使光伏组件价格不断下降,光伏发电成本加速下降。2019 年上半年来看,随着光伏行业的技术进步、效率的提升,使得光伏发电成本不断下降,加快了光伏平价上网时代的来临,目前光伏在一些地区已成为最便宜的能源,如:德国、巴西、希腊、印度等国。根据中国光伏行业协会的数据显示,2019 年上半年全球新增装机量约47GW。根据Intersolar, Global Solar Council 和Solar Power Europe 发布的《全球光伏市场展望2019-2023》预测,2019 年将新增约128GW 光伏装机容量,同比增长25%。另外,在接下来的4年里,对全球太阳能市场感到乐观,2020年的需求将增长12%,达到144GW,2021 年将增长10% 至158GW,2022 年将增长7% 至169GW,2023 年将增长6% 至180GW。 近年来中国一直是光伏行业的领导者,随着技术不断创新和应用,成本不断降低,效率不断提高,部分地区已实现平价上网,中国的光伏行业正朝着高质量,可持续的方向发展。 作为领先的光伏玻璃制造商,本集团继续以提质增效为目标,加强企业管理,优化产品质量,扩大市场份额。本集团在安徽省凤阳的三座日熔化量为1,000 吨的光伏玻璃熔窑已全部投入运营,另外,在越南海防的两座日熔化量为1,000吨的光伏玻璃熔窑预计于2020年陆续投产,以及,在安徽省凤阳的两座日熔化量为1,200吨的光伏玻璃熔窑预计于2021年陆续投产。这些扩张使本公司在地域发展及满足客户需求上不断成长。

主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2019-03-11 Beyond Steady Limited Beyond Steady Limited 4857000 26957000 0.0599 L 22100000 0.0491 L H股
2019-03-11 China Huarong International Holdings Limited China Huarong International Holdings Limited 4857000 26957000 0.0599 L 22100000 0.0491 L H股
2019-03-11 Camellia Pacific Investment Holding Limited Camellia Pacific Investment Holding Limited 4857000 26957000 0.0599 L 22100000 0.0491 L H股
2019-03-11 Huarong International Financial Holdings Limited Huarong International Financial Holdings Limited 4857000 26957000 0.0599 L 22100000 0.0491 L H股
2019-03-11 Huarong Real Estate Co., Ltd. (华融置业有限责任公司) Huarong Real Estate Co., Ltd. (华融置业有限责任公司) 4857000 26957000 0.0599 L 22100000 0.0491 L H股
2019-03-11 Linewear Assets Limited Linewear Assets Limited 4857000 26957000 0.0599 L 22100000 0.0491 L H股
2019-03-11 Paragon Resort Fund L.P. Paragon Resort Fund L.P. 4857000 26957000 0.0599 L 22100000 0.0491 L H股
2019-03-11 Spin Valley Fund Limited Spin Valley Fund Limited 4857000 26957000 0.0599 L 22100000 0.0491 L H股
2019-03-11 中国华融资产管理股份有限公司 中国华融资产管理股份有限公司 4857000 26957000 0.0599 L 22100000 0.0491 L H股
2019-03-07 MOVING LIMITED MOVING LIMITED 5499000 22499000 0.0499 L 17000000 0.0378 L H股
2019-03-01 Camellia Pacific Investment Holding Limited Camellia Pacific Investment Holding Limited 7511000 38883000 0.0864 L 31372000 0.0697 L H股
2019-03-01 China Huarong International Holdings Limited China Huarong International Holdings Limited 7511000 38883000 0.0864 L 31372000 0.0697 L H股
2019-03-01 Huarong Real Estate Co., Ltd. (华融置业有限责任公司) Huarong Real Estate Co., Ltd. (华融置业有限责任公司) 7511000 38883000 0.0864 L 31372000 0.0697 L H股
2019-03-01 Beyond Steady Limited Beyond Steady Limited 7511000 38883000 0.0864 L 31372000 0.0697 L H股
2019-03-01 Huarong International Financial Holdings Limited Huarong International Financial Holdings Limited 7511000 38883000 0.0864 L 31372000 0.0697 L H股
2019-03-01 Linewear Assets Limited Linewear Assets Limited 7511000 38883000 0.0864 L 31372000 0.0697 L H股
2019-03-01 中国华融资产管理股份有限公司 中国华融资产管理股份有限公司 7511000 38883000 0.0864 L 31372000 0.0697 L H股
2019-03-01 Paragon Resort Fund L.P. Paragon Resort Fund L.P. 7511000 38883000 0.0864 L 31372000 0.0697 L H股
2019-03-01 Spin Valley Fund Limited Spin Valley Fund Limited 7511000 38883000 0.0864 L 31372000 0.0697 L H股
2019-02-25 Beyond Steady Limited Beyond Steady Limited 5200000 48083000 0.1068 L 42883000 0.0952 L H股
2019-02-25 Camellia Pacific Investment Holding Limited Camellia Pacific Investment Holding Limited 5200000 48083000 0.1068 L 42883000 0.0952 L H股
2019-02-25 China Huarong International Holdings Limited China Huarong International Holdings Limited 5200000 48083000 0.1068 L 42883000 0.0952 L H股
2019-02-25 Huarong International Financial Holdings Limited Huarong International Financial Holdings Limited 5200000 48083000 0.1068 L 42883000 0.0952 L H股
2019-02-25 Huarong Real Estate Co., Ltd. (华融置业有限责任公司) Huarong Real Estate Co., Ltd. (华融置业有限责任公司) 5200000 48083000 0.1068 L 42883000 0.0952 L H股
2019-02-25 Linewear Assets Limited Linewear Assets Limited 5200000 48083000 0.1068 L 42883000 0.0952 L H股
2019-02-25 Paragon Resort Fund L.P. Paragon Resort Fund L.P. 5200000 48083000 0.1068 L 42883000 0.0952 L H股
2019-02-25 中国华融资产管理股份有限公司 中国华融资产管理股份有限公司 5200000 48083000 0.1068 L 42883000 0.0952 L H股
2019-02-25 Spin Valley Fund Limited Spin Valley Fund Limited 5200000 48083000 0.1068 L 42883000 0.0952 L H股
2019-02-22 Beyond Steady Limited Beyond Steady Limited 5903000 53986000 0.1199 L 48083000 0.1068 L H股
2019-02-22 Camellia Pacific Investment Holding Limited Camellia Pacific Investment Holding Limited 5903000 53986000 0.1199 L 48083000 0.1068 L H股
2019-02-22 Huarong International Financial Holdings Limited Huarong International Financial Holdings Limited 5903000 53986000 0.1199 L 48083000 0.1068 L H股
2019-02-22 中国华融资产管理股份有限公司 中国华融资产管理股份有限公司 5903000 53986000 0.1199 L 48083000 0.1068 L H股
2019-02-22 China Huarong International Holdings Limited China Huarong International Holdings Limited 5903000 53986000 0.1199 L 48083000 0.1068 L H股
2019-02-22 Huarong Real Estate Co., Ltd. (华融置业有限责任公司) Huarong Real Estate Co., Ltd. (华融置业有限责任公司) 5903000 53986000 0.1199 L 48083000 0.1068 L H股
2019-02-22 Linewear Assets Limited Linewear Assets Limited 5903000 53986000 0.1199 L 48083000 0.1068 L H股
2019-02-22 Paragon Resort Fund L.P. Paragon Resort Fund L.P. 5903000 53986000 0.1199 L 48083000 0.1068 L H股
2019-02-22 Spin Valley Fund Limited Spin Valley Fund Limited 5903000 53986000 0.1199 L 48083000 0.1068 L H股
2019-02-19 蒋锦志 蒋锦志 20000000 28560000 0.0635 L 48560000 0.1079 L H股
2019-02-19 MOVING LIMITED MOVING LIMITED 20989000 69489000 0.1544 L 48500000 0.1078 L H股
2019-02-12 Paragon Resort Fund L.P. Paragon Resort Fund L.P. 6581000 66843000 0.1485 L 60262000 0.1339 L H股
2019-02-12 Linewear Assets Limited Linewear Assets Limited 6581000 66843000 0.1485 L 60262000 0.1339 L H股
2019-02-12 Huarong Real Estate Co., Ltd. (华融置业有限责任公司) Huarong Real Estate Co., Ltd. (华融置业有限责任公司) 6581000 66843000 0.1485 L 60262000 0.1339 L H股
2019-02-12 Huarong International Financial Holdings Limited Huarong International Financial Holdings Limited 6581000 66843000 0.1485 L 60262000 0.1339 L H股
2019-02-12 China Huarong International Holdings Limited China Huarong International Holdings Limited 6581000 66843000 0.1485 L 60262000 0.1339 L H股
2019-02-12 Camellia Pacific Investment Holding Limited Camellia Pacific Investment Holding Limited 6581000 66843000 0.1485 L 60262000 0.1339 L H股
2019-02-12 Beyond Steady Limited Beyond Steady Limited 6581000 66843000 0.1485 L 60262000 0.1339 L H股
2019-02-12 中国华融资产管理股份有限公司 中国华融资产管理股份有限公司 6581000 66843000 0.1485 L 60262000 0.1339 L H股
2019-02-12 Spin Valley Fund Limited Spin Valley Fund Limited 6581000 66843000 0.1485 L 60262000 0.1339 L H股
2019-01-31 MOVING LIMITED MOVING LIMITED 5000000 74489000 0.1655 L 69489000 0.1544 L H股
2019-01-28 Beyond Steady Limited Beyond Steady Limited 5100000 73643000 0.1636 L 68543000 0.1523 L H股
2019-01-28 China Huarong International Holdings Limited China Huarong International Holdings Limited 5100000 73643000 0.1636 L 68543000 0.1523 L H股
2019-01-28 Huarong International Financial Holdings Limited Huarong International Financial Holdings Limited 5100000 73643000 0.1636 L 68543000 0.1523 L H股
2019-01-28 Camellia Pacific Investment Holding Limited Camellia Pacific Investment Holding Limited 5100000 73643000 0.1636 L 68543000 0.1523 L H股
2019-01-28 Spin Valley Fund Limited Spin Valley Fund Limited 5100000 73643000 0.1636 L 68543000 0.1523 L H股
2019-01-28 Paragon Resort Fund L.P. Paragon Resort Fund L.P. 5100000 73643000 0.1636 L 68543000 0.1523 L H股
2019-01-28 Linewear Assets Limited Linewear Assets Limited 5100000 73643000 0.1636 L 68543000 0.1523 L H股
2019-01-28 Huarong Real Estate Co., Ltd. (华融置业有限责任公司) Huarong Real Estate Co., Ltd. (华融置业有限责任公司) 5100000 73643000 0.1636 L 68543000 0.1523 L H股
2019-01-28 中国华融资产管理股份有限公司 中国华融资产管理股份有限公司 5100000 73643000 0.1636 L 68543000 0.1523 L H股
2019-01-28 CICC Pucheng Investment Co., Ltd. CICC Pucheng Investment Co., Ltd. 5140000 18730000 0.0416 L 23870000 0.0530 L H股
2019-01-28 China International Capital Corporation Limited China International Capital Corporation Limited 5140000 20941000 0.0465 L 26081000 0.0580 L H股
2019-01-23 Spin Valley Fund Limited Spin Valley Fund Limited 9299000 91550000 0.2034 L 82251000 0.1827 L H股
2019-01-23 Paragon Resort Fund L.P. Paragon Resort Fund L.P. 9299000 91550000 0.2034 L 82251000 0.1827 L H股
2019-01-23 Linewear Assets Limited Linewear Assets Limited 9299000 91550000 0.2034 L 82251000 0.1827 L H股
2019-01-23 Huarong Real Estate Co., Ltd. (华融置业有限责任公司) Huarong Real Estate Co., Ltd. (华融置业有限责任公司) 9299000 91550000 0.2034 L 82251000 0.1827 L H股
2019-01-23 Huarong International Financial Holdings Limited Huarong International Financial Holdings Limited 9299000 91550000 0.2034 L 82251000 0.1827 L H股
2019-01-23 China Huarong International Holdings Limited China Huarong International Holdings Limited 9299000 91550000 0.2034 L 82251000 0.1827 L H股
2019-01-23 中国华融资产管理股份有限公司 中国华融资产管理股份有限公司 9299000 91550000 0.2034 L 82251000 0.1827 L H股
2019-01-23 Camellia Pacific Investment Holding Limited Camellia Pacific Investment Holding Limited 9299000 91550000 0.2034 L 82251000 0.1827 L H股
2019-01-23 Beyond Steady Limited Beyond Steady Limited 9299000 91550000 0.2034 L 82251000 0.1827 L H股
2019-01-22 Beyond Steady Limited Beyond Steady Limited 7419000 98969000 0.2199 L 91550000 0.2034 L H股
2019-01-22 Camellia Pacific Investment Holding Limited Camellia Pacific Investment Holding Limited 7419000 98969000 0.2199 L 91550000 0.2034 L H股
2019-01-22 中国华融资产管理股份有限公司 中国华融资产管理股份有限公司 7419000 98969000 0.2199 L 91550000 0.2034 L H股
2019-01-22 China Huarong International Holdings Limited China Huarong International Holdings Limited 7419000 98969000 0.2199 L 91550000 0.2034 L H股
2019-01-22 Huarong International Financial Holdings Limited Huarong International Financial Holdings Limited 7419000 98969000 0.2199 L 91550000 0.2034 L H股
2019-01-22 Huarong Real Estate Co., Ltd. (华融置业有限责任公司) Huarong Real Estate Co., Ltd. (华融置业有限责任公司) 7419000 98969000 0.2199 L 91550000 0.2034 L H股
2019-01-22 Linewear Assets Limited Linewear Assets Limited 7419000 98969000 0.2199 L 91550000 0.2034 L H股
2019-01-22 Paragon Resort Fund L.P. Paragon Resort Fund L.P. 7419000 98969000 0.2199 L 91550000 0.2034 L H股
2019-01-22 Spin Valley Fund Limited Spin Valley Fund Limited 7419000 98969000 0.2199 L 91550000 0.2034 L H股
2019-01-18 MOVING LIMITED MOVING LIMITED 5000000 79489000 0.1766 L 74489000 0.1655 L H股
2018-12-12 坚越有限公司 Beyond Steady Limited 3740000 111709000 24.8200 L 107969000 23.9900 L H Shares
2018-12-12 Camellia Pacific Investment Holding Limited 3740000 111709000 24.8200 L 107969000 23.9900 L H Shares
2018-12-12 中国华融国际控股有限公司 China Huarong International Holdings Limited 3740000 111709000 24.8200 L 107969000 23.9900 L H Shares
2018-12-12 华融国际金融控股有限公司 Huarong International Financial Holdings Limited 3740000 111709000 24.8200 L 107969000 23.9900 L H Shares
2018-12-12 华融置业有限责任公司 Huarong Real Estate Co., Ltd. 3740000 111709000 24.8200 L 107969000 23.9900 L H Shares
2018-12-12 Linewear Assets Limited 3740000 111709000 24.8200 L 107969000 23.9900 L H Shares
2018-12-12 Paragon Resort Fund L.P. 3740000 111709000 24.8200 L 107969000 23.9900 L H Shares
2018-12-12 Spin Valley Fund Limited 3740000 111709000 24.8200 L 107969000 23.9900 L H Shares
2018-12-12 中国华融资产管理股份有限公司 China Huarong Asset Management Co., Ltd. 3740000 111709000 24.8200 L 107969000 23.9900 L H Shares
2018-07-11 Spin Valley Fund Limited 22100000 89609000 19.9100 L 111709000 24.8200 L H Shares
2018-07-11 Paragon Resort Fund L.P. 22100000 89609000 19.9100 L 111709000 24.8200 L H Shares
2018-07-11 Linewear Assets Limited 22100000 89609000 19.9100 L 111709000 24.8200 L H Shares
2018-07-11 华融置业有限责任公司 Huarong Real Estate Co., Ltd. 22100000 89609000 19.9100 L 111709000 24.8200 L H Shares
2018-07-11 华融国际金融控股有限公司 Huarong International Financial Holdings Limited 22100000 89609000 19.9100 L 111709000 24.8200 L H Shares
2018-07-11 中国华融国际控股有限公司 China Huarong International Holdings Limited 22100000 89609000 19.9100 L 111709000 24.8200 L H Shares
2018-07-11 Camellia Pacific Investment Holding Limited 22100000 89609000 19.9100 L 111709000 24.8200 L H Shares
2018-07-11 坚越有限公司 Beyond Steady Limited 22100000 89609000 19.9100 L 111709000 24.8200 L H Shares
2018-07-11 中国华融资产管理股份有限公司 China Huarong Asset Management Co., Ltd. 22100000 89609000 19.9100 L 111709000 24.8200 L H Shares
2017-05-11 坚越有限公司 Beyond Steady Limited 8340000 97949000 21.7700 L 89609000 19.9100 L H Shares
2017-05-11 Camellia Pacific Investment Holding Limited 8340000 97949000 21.7700 L 89609000 19.9100 L H Shares
2017-05-11 中国华融资产管理股份有限公司 China Huarong Asset Management Co., Ltd. 8340000 97949000 21.7700 L 89609000 19.9100 L H Shares
2017-05-11 中国华融国际控股有限公司 China Huarong International Holdings Limited 8340000 97949000 21.7700 L 89609000 19.9100 L H Shares
2017-05-11 华融国际金融控股有限公司 Huarong International Financial Holdings Limited 8340000 97949000 21.7700 L 89609000 19.9100 L H Shares
2017-05-11 华融置业有限责任公司 Huarong Real Estate Co., Ltd. 8340000 97949000 21.7700 L 89609000 19.9100 L H Shares
2017-05-11 Linewear Assets Limited 8340000 97949000 21.7700 L 89609000 19.9100 L H Shares
2017-05-11 中华人民共和国财政部 Ministry Of Finance Of The People's Republic Of China 8340000 97949000 21.7700 L 89609000 19.9100 L H Shares
2017-05-10 坚越有限公司 Beyond Steady Limited 3000000 100949000 22.4300 L 97949000 21.7700 L Ordinary Shares
2017-05-10 Camellia Pacific Investment Holding Limited 3000000 100949000 22.4300 L 97949000 21.7700 L H Shares
2017-05-10 中国华融资产管理股份有限公司 China Huarong Asset Management Co., Ltd. 3000000 100949000 22.4300 L 97949000 21.7700 L H Shares
2017-05-10 中国华融国际控股有限公司 China Huarong International Holdings Limited 3000000 100949000 22.4300 L 97949000 21.7700 L H Shares
2017-05-10 华融国际金融控股有限公司 Huarong International Financial Holdings Limited 3000000 100949000 22.4300 L 97949000 21.7700 L H Shares
2017-05-10 华融置业有限责任公司 Huarong Real Estate Co., Ltd. 3000000 100949000 22.4300 L 97949000 21.7700 L H Shares
2017-05-10 Linewear Assets Limited 3000000 100949000 22.4300 L 97949000 21.7700 L H Shares
2017-05-10 中华人民共和国财政部 Ministry Of Finance Of The People's Republic Of China 3000000 100949000 22.4300 L 97949000 21.7700 L H Shares
2017-05-05 中华人民共和国财政部 Ministry Of Finance Of The People's Republic Of China 8660000 109609000 24.3600 L 100949000 22.4300 L H Shares
2017-05-05 Linewear Assets Limited 8660000 109609000 24.3600 L 100949000 22.4300 L H Shares
2017-05-05 华融置业有限责任公司 Huarong Real Estate Co., Ltd. 8660000 109609000 24.3600 L 100949000 22.4300 L H Shares
2017-05-05 华融国际金融控股有限公司 Huarong International Financial Holdings Limited 8660000 109609000 24.3600 L 100949000 22.4300 L H Shares
2017-05-05 中国华融国际控股有限公司 China Huarong International Holdings Limited 8660000 109609000 24.3600 L 100949000 22.4300 L H Shares
2017-05-05 中国华融资产管理股份有限公司 China Huarong Asset Management Co., Ltd. 8660000 109609000 24.3600 L 100949000 22.4300 L H Shares
2017-05-05 Camellia Pacific Investment Holding Limited 8660000 109609000 24.3600 L 100949000 22.4300 L H Shares
2017-05-05 坚越有限公司 Beyond Steady Limited 8660000 109609000 24.3600 L 100949000 22.4300 L H Shares
2017-05-04 Paragon Resort Fund L.P. 89609000 0 0.0000 L 89609000 19.9100 L H Shares
2017-05-04 Spin Valley Fund Limited 89609000 0 0.0000 L 89609000 19.9100 L H Shares
2017-05-04 中华人民共和国财政部 Ministry Of Finance Of The People's Republic Of China 89609000 109609000 24.3600 L 109609000 24.3600 L H Shares
2017-05-04 Linewear Assets Limited 89609000 109609000 24.3600 L 109609000 24.3600 L H Shares
2017-05-04 华融置业有限责任公司 Huarong Real Estate Co., Ltd. 89609000 109609000 24.3600 L 109609000 24.3600 L H Shares
2017-05-04 华融国际金融控股有限公司 Huarong International Financial Holdings Limited 89609000 109609000 24.3600 L 109609000 24.3600 L H Shares
2017-05-04 Huarong International Asset Management Great China Investment Fund Limited 89609000 109609000 24.3600 L 20000000 4.4400 L H Shares
2017-05-04 Huarong International Asset Management Great China Investment Fund L.P. 89609000 109609000 24.3600 L 20000000 4.4400 L H Shares
2017-05-04 中国华融国际控股有限公司 China Huarong International Holdings Limited 89609000 109609000 24.3600 L 109609000 24.3600 L H Shares
2017-05-04 中国华融资产管理股份有限公司 China Huarong Asset Management Co., Ltd. 89609000 109609000 24.3600 L 109609000 24.3600 L H Shares
2017-05-04 Camellia Pacific Investment Holding Limited 89609000 109609000 24.3600 L 109609000 24.3600 L H Shares
2017-05-04 坚越有限公司 Beyond Steady Limited 89609000 109609000 24.3600 L 109609000 24.3600 L H Shares
2016-02-25 天风有限公司 Moving Limited 1535000 76148000 16.9200 L 77683000 17.2600 L H
2016-02-25 浙江龙盛集团股份有限公司 Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd. 1535000 76148000 16.9200 L 77683000 17.2600 L H
2015-12-21 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 0 0.0000 S 0 0.0000 S H Shares
2015-12-21 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 67500000 67500000 15.0000 L 0 0.0000 L H Shares
2015-12-21 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 0 0.0000 S 0 0.0000 S H Shares
2015-12-21 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 67500000 67500000 15.0000 L 0 0.0000 L H Shares
2015-12-21 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 0 0.0000 S 0 0.0000 S H Shares
2015-12-21 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 67500000 67500000 15.0000 L 0 0.0000 L H Shares
2015-12-21 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 67500000 67500000 15.0000 L 0 0.0000 L H Shares
2015-12-21 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 0 0.0000 S 0 0.0000 S H Shares
2015-12-19 中国国际金融有限公司 China International Capital Corporation Limited 0 0.0000 S H Shares
2015-12-19 中国国际金融有限公司 China International Capital Corporation Limited 27000000 27000000 6.0000 L 0 0.0000 L H Shares
2015-12-19 中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited 0 0.0000 S H Shares
2015-12-19 中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited 27000000 27000000 6.0000 L 0 0.0000 L H Shares
2015-12-19 中国国际金融(香港)有限公司 China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited 0 0.0000 S H Shares
2015-12-19 中国国际金融(香港)有限公司 China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited 27000000 27000000 6.0000 L 0 0.0000 L H Shares
2015-12-19 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 40500000 9.0000 S 0 0.0000 S H Shares
2015-12-19 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 40500000 108000000 24.0000 L 67500000 15.0000 L H Shares
2015-12-19 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 40500000 9.0000 S 0 0.0000 S H Shares
2015-12-19 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 40500000 108000000 24.0000 L 67500000 15.0000 L H Shares
2015-12-19 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 40500000 9.0000 S 0 0.0000 S H Shares
2015-12-19 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 40500000 108000000 24.0000 L 67500000 15.0000 L H Shares
2015-12-19 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 40500000 9.0000 S 0 0.0000 S H Shares
2015-12-19 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 40500000 108000000 24.0000 L 67500000 15.0000 L H Shares
2015-12-15 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-15 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 1504000 106496000 23.6700 L 108000000 24.0000 L H Shares
2015-12-15 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-15 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 1504000 106496000 23.6700 L 108000000 24.0000 L H Shares
2015-12-15 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-15 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 1504000 106496000 23.6700 L 108000000 24.0000 L H Shares
2015-12-15 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-15 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 1504000 106496000 23.6700 L 108000000 24.0000 L H Shares
2015-12-11 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-11 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 3196000 102157000 22.7000 L 105353000 23.4100 L H Shares
2015-12-11 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-11 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 3196000 102157000 22.7000 L 105353000 23.4100 L H Shares
2015-12-11 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-11 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 3196000 102157000 22.7000 L 105353000 23.4100 L H Shares
2015-12-11 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-11 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 3196000 102157000 22.7000 L 105353000 23.4100 L H Shares
2015-12-09 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 1651000 98878000 21.9700 L 100529000 22.3400 L H Shares
2015-12-09 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-09 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 1651000 98878000 21.9700 L 100529000 22.3400 L H Shares
2015-12-09 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-09 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 1651000 98878000 21.9700 L 100529000 22.3400 L H Shares
2015-12-09 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-09 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-09 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 1651000 98878000 21.9700 L 100529000 22.3400 L H Shares
2015-12-08 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 6507000 92371000 20.5300 L 98878000 21.9700 L H Shares
2015-12-08 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-08 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 6507000 92371000 20.5300 L 98878000 21.9700 L H Shares
2015-12-08 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-08 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 6507000 92371000 20.5300 L 98878000 21.9700 L H Shares
2015-12-08 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-08 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-08 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 6507000 92371000 20.5300 L 98878000 21.9700 L H Shares
2015-12-07 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 2824000 89547000 19.9000 L 92371000 20.5300 L H Shares
2015-12-07 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-07 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 2824000 89547000 19.9000 L 92371000 20.5300 L H Shares
2015-12-07 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-07 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 2824000 89547000 19.9000 L 92371000 20.5300 L H Shares
2015-12-07 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-07 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-07 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 2824000 89547000 19.9000 L 92371000 20.5300 L H Shares
2015-12-03 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 4281000 84408000 18.7600 L 88689000 19.7100 L H Shares
2015-12-03 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-03 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 4281000 84408000 18.7600 L 88689000 19.7100 L H Shares
2015-12-03 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-03 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-03 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 4281000 84408000 18.7600 L 88689000 19.7100 L H Shares
2015-12-03 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-03 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 4281000 84408000 18.7600 L 88689000 19.7100 L H Shares
2015-12-02 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-02 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 6483000 77925000 17.3200 L 84408000 18.7600 L H Shares
2015-12-02 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-02 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 6483000 77925000 17.3200 L 84408000 18.7600 L H Shares
2015-12-02 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-02 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 6483000 77925000 17.3200 L 84408000 18.7600 L H Shares
2015-12-02 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-02 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 6483000 77925000 17.3200 L 84408000 18.7600 L H Shares
2015-12-01 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-01 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 2211000 75714000 16.8300 L 77925000 17.3200 L H Shares
2015-12-01 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-01 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 2211000 75714000 16.8300 L 77925000 17.3200 L H Shares
2015-12-01 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-01 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 2211000 75714000 16.8300 L 77925000 17.3200 L H Shares
2015-12-01 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-12-01 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 2211000 75714000 16.8300 L 77925000 17.3200 L H Shares
2015-11-30 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-11-30 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 8411000 67303000 14.9600 L 75714000 16.8300 L H Shares
2015-11-30 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-11-30 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 8411000 67303000 14.9600 L 75714000 16.8300 L H Shares
2015-11-30 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-11-30 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 8411000 67303000 14.9600 L 75714000 16.8300 L H Shares
2015-11-30 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-11-30 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 8411000 67303000 14.9600 L 75714000 16.8300 L H Shares
2015-11-27 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 8276000 59027000 13.1200 L 67303000 14.9600 L H Shares
2015-11-27 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-11-27 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 8276000 59027000 13.1200 L 67303000 14.9600 L H Shares
2015-11-27 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-11-27 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 8276000 59027000 13.1200 L 67303000 14.9600 L H Shares
2015-11-27 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-11-27 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 40500000 9.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-11-27 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 8276000 59027000 13.1200 L 67303000 14.9600 L H Shares
2015-11-26 中国华融国际控股有限公司 China Huarong International Holdings Limited 109609000 0 0.0000 L 109609000 24.3600 L H Shares
2015-11-26 Linewear Assets Limited 109609000 0 0.0000 L 109609000 24.3600 L H Shares
2015-11-26 Camellia Pacific Investment Holding Limited 109609000 0 0.0000 L 109609000 24.3600 L H Shares
2015-11-26 华融置业有限责任公司 Huarong Real Estate Co., Ltd. 109609000 0 0.0000 L 109609000 24.3600 L H Shares
2015-11-26 华融国际金融控股有限公司 Huarong International Financial Holdings Limited 109609000 0 0.0000 L 109609000 24.3600 L H Shares
2015-11-26 Huarong International Asset Management Great China Investment Fund L.P. 109609000 0 0.0000 L 109609000 24.3600 L H Shares
2015-11-26 中国华融资产管理股份有限公司 China Huarong Asset Management Co., Ltd. 109609000 0 0.0000 L 109609000 24.3600 L H Shares
2015-11-26 坚越有限公司 Beyond Steady Limited 109609000 0 0.0000 L 109609000 24.3600 L H Shares
2015-11-26 中国国际金融有限公司 China International Capital Corporation Limited 0 0.0000 S H Shares
2015-11-26 中国国际金融有限公司 China International Capital Corporation Limited 28610000 0 0.0000 L 28610000 6.3600 L H Shares
2015-11-26 中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited 0 0.0000 S H Shares
2015-11-26 中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited 28610000 0 0.0000 L 28610000 6.3600 L H Shares
2015-11-26 中国国际金融(香港)有限公司 China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited 0 0.0000 S H Shares
2015-11-26 中国国际金融(香港)有限公司 China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited 28610000 0 0.0000 L 28610000 6.3600 L H Shares
2015-11-26 天风有限公司 Moving Limited 72267000 0 0.0000 L 72267000 16.0600 L H
2015-11-26 浙江龙盛集团股份有限公司 Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd. 72267000 0 0.0000 L 72267000 16.0600 L H
2015-11-26 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 18527000 0 0.0000 L 59027000 13.1200 L H Shares
2015-11-26 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 0 0.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-11-26 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 18527000 0 0.0000 L 59027000 13.1200 L H Shares
2015-11-26 中银国际控股有限公司 BOC International Holdings Limited 0 0.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-11-26 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 18527000 0 0.0000 L 59027000 13.1200 L H Shares
2015-11-26 中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited 0 0.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-11-26 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 0 0.0000 S 40500000 9.0000 S H Shares
2015-11-26 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 18527000 0 0.0000 L 59027000 13.1200 L H Shares
回购日期 回购数量(股) 最高回购价(港元) 最低回购价(港元) 回购总价(港元) 平均回购价(港元)
暂无数据

认购 认沽 牛证 熊证
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
暂无数据
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
暂无数据
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
暂无数据
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
暂无数据

量化对比

全部评论 21

 • 港股碳中和板块盘初普跌,卡姆丹克太阳能跌5.3%;龙源电力跌5%,此前遭到股东减持;福莱特玻璃跌3.3%;信义光能跌2.6%。

 • 港交所权益资料显示,福莱特玻璃(06865.HK)被摩根大通于04月26日在场内以每股平均价24.5645港元减持333.70万股,涉资约8197.18万港元,减持后的最新持股数目为3996.02万股,持股比例由9.62%减持至8.88%。

 • 福莱特玻璃在港交所公告,第一季度营收20.56亿元,去年同期12.03亿元。

 • 港股碳中和板块表现强势,龙源电力涨6.7%,阳光能源涨5.4%,福莱特玻璃涨5.2%,保利协鑫能源、金风科技涨4.4%。

 • 福莱特玻璃:特此宣布董事会会议将在二零二一年三月二十九日星期一举行,藉以考虑并商讨批准公司及其下属公司截至二零二零年十二月三十一日的经审计的年度业绩,并建议支付末期股息。

 • 港股新能源概念股悉数重挫,龙源电力、福莱特玻璃、赣锋锂业均跌超10%,保利协鑫能源、福耀玻璃跌超7%,比亚迪股份、金风科技跌5.9%。

 • 港股光伏太阳能板块普跌,信义光能跌近8%,信义能源跌近7%,福莱特玻璃跌近6%,协鑫新能源跌4%。

 • 据港交所文件:摩根士丹利2月18日出售了169万股福莱特玻璃(06865.HK)股票,每股平均价格为35.40港元。

 • 据港交所文件:摩根士丹利对福莱特玻璃(06865.HK)的多头头寸从8.04%跌至7.67%。

 • 港股光伏太阳能板块午后持续拉升,福莱特玻璃涨逾10%,保利协鑫能源涨8.8%,信义光能涨近8%。

 • 港股光伏太阳能板块午后持续拉升,福莱特玻璃涨逾10%,保利协鑫能源涨8.8%,信义光能涨近8%。

 • 港股光伏太阳能板块午后下挫,福莱特玻璃一度跌近10%,洛阳玻璃跌4.7%,信义光能跌2.3%。今日工信部就《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》公开征求意见,指光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制定产能置换方案。市场人士认为,玻璃产能的逐渐放开,价格会回落至理性。

 • 港股光伏太阳能板块午后下挫,福莱特玻璃一度跌近10%,洛阳玻璃跌4.7%,信义光能跌2.3%。今日工信部就《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》公开征求意见,指光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制定产能置换方案。市场人士认为,玻璃产能的逐渐放开,价格会回落至理性。

 • 港股光伏太阳能板块集体高开,北控清洁能源涨5.8%,保利协鑫能源涨5.5%,协鑫新能源涨3.1%,福莱特玻璃涨1.2%。

 • 光伏概念股走势分化,顺风清洁能源涨超7%,永发兴业能源涨超6%,保利协鑫能源跌近8%,福莱特玻璃跌超3%

 • 港股光伏太阳能股涨幅居前,保利协新能源涨近5%,阳光能源、信义光能涨超4%,福莱特玻璃涨涨超3%。

 • 港股光伏太阳能板块午后持续下挫,福莱特玻璃跌幅扩大至11%,信义光能跌9.7%,卡姆丹克太阳能跌4.1%,北控清洁能源跌2.5%。

 • 【香港恒生指数收跌0.31% 本周累涨2.81%】香港恒生指数收跌0.31%,本周累涨2.81%。光伏太阳能、消费类电子板块跌幅居前,TCL电子跌逾17%,信义光能、福莱特玻璃跌10%。金蝶国际收涨4%,本年累涨近2倍。

 • 港股光伏板块大幅回调,福莱特玻璃跌超11%,信义能源、信义光能跌超8%。

 • 港股光伏太阳能板块大涨,阳光能源盘中涨近30%;福莱特玻璃涨逾12%,信义光能涨逾10%。

阿布量化公众号二维码 abu_quant 扫一扫关注阿布量化

热门推荐